Mevzuat Hizmetlerimiz


3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunundan aldığımız yetkiye göre yapabileceğimiz işler;

1 - Vergi Kanunları uyarınca tutulması zorunlu defterlerin kaydedilmesi,
2 - Vergi Kanunları uyarınca mükellefin uymak zorunda olduğu kayıt düzeni hakkında mükellefi bilgilendirmek,
3 - Vergi Kanunlarının mükellefe yüklediği ödevleri ve sağladığı hakları vergi mükelleflerine izah etmek,
4 - Vergi Kanunları uyarınca tanzim edilmesi gereken beyannameler ve bildirimleri yerine getirmek,
5 - Vergi Kanunları ve uygulaması hakkında danışmanlık yapmak,
6 - Vergi Kanunlarına istinaden belge incelemesi yoluyla görüş bildirmek.

Copyright © Tüm hakları saklıdır. | Design by Uğur Çelikkaya