Muhasebe Hizmetlerimiz


3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunundan aldığımız yetkiye göre yapabileceğimiz işler;

1 - Gerçek ve tüzel kişilerin (şirketlerin, derneklerin ve vakıfların) işyeri açılış ve kapanış işlemlerini gerçekleştirmek,
2 - Gerçek ve tüzel kişilere muhasebe, mali mevzuat, işletmecilik, finans vb konularda danışmanlık hizmeti sunmak,
3 - Gerçek ve tüzel kişilerin muhasebe defterlerini tutmak, beyannamelerini (KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi vb beyannameler ile FORM BA ve BS) düzenlemek ve bu konularda danışmanlık hizmete sağlamak,
4 - Gerçek ve tüzel kişilere ait firmalara muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi hizmetlerini sağlamak, 5 - Üretim faaliyetinde bulunan firmaların maliyetlerinin tespitine ilişkin sistemlerin kurulması ve maliyet tespitine yönelik destek vermek,
6 - Muhasebe ve mali mevzuat konusunda belgelere dayanarak inceleme yapmak, rapor yazmak, mali tablo ve beyannameler hakkında yazılı görüş vermek, tahkim ve bilirkişilik faaliyetlerinde bulunmak.
7 - Firmaların bünyelerinde bulunan muhasebe ve insan kaynakları personeline eğitim hizmetleri vermek,
8 - Özel finans kurumlarından kredi vb kullanmak için gerekli olan belgelerin düzenlenmesi hizmetleri,

Copyright © Tüm hakları saklıdır. | Design by Uğur Çelikkaya