Şirket Hizmetlerimiz


3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunundan aldığımız yetkiye göre yapabileceğimiz işler;

1 - Kollektif, Komandit, Limited, Anonim Şirketleri ile Kooperatif'in ana sözleşmelerinin hazırlanması,
2 - Kollektif, Komandit, Limited, Anonim Şirketleri ile Kooperatif'in kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
3 - Sermaye şirketleri (Anonim ve Limited Şirketler) için sermaye tespit raporunun düzenlenmesi,
4 - Şirketlerin şube tescil işlemleri ile sermaye artış ve azalış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
5 - Talep halinde şirket işlemlerinin denetlenmesi ve bu konuda rapor düzenlenmesi,
6 - Şirket personelinin ve yöneticilerinin eğitimi,
7 - Şirket kapanış ve tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
8 - Kurumlar vergisi ve Türk Ticaret Kanunun uygulanması konusunda danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

Copyright © Tüm hakları saklıdır. | Design by Uğur Çelikkaya